sari tech telegram

اطلاعیه: تغییر آدرس کانال رسمی تلگرام ساری تک

به این طریق اعلام می داریم که ادرس تلگرام ساری تک که پیش تر با کانال رسمی تلگرام ویندوز سنتر یکسان بود، اکنون پس از اتمام نظر سنجی در این مورد باعث تفکیک آدرس کانال رسمی تلگرام این دو سایت شد. آدرس جدید کانال رسمی تلگرام ساری تک: https://t.me/saritechofficial برای دریافت آخرین اخبار فروشگاه ساری …